ADD : Attention Deficit Disorder

(Aandacht tekort stoornis)

ADHD : Attention Deficit Hyperactivity Disorder

(Aandacht tekort hyperactiviteit stoornis)

AD(H)D wordt gerekend tot de leerstoornissen en kan het gedrag van kinderen op elk ontwikkelingsniveau beïnvloeden.

Kenmerken:
  • onrustig en nerveus
  • slechte concentratie
  • impulsiviteit niet onder controle
Secundaire kenmerken:
  • gebrekkige motoriek
  • emotionele labiliteit
  • opstandigheid
  • angst
  • agressiviteit
  • geringe frustratie-tolerantie
  • moeizaam contact met leeftijdsgenoten
Herkenbare verschijnselen zijn het onophoudelijk bewegen van bijvoorbeeld benen - doelloze bewegingen met de handen en impulsief praten. ADHD staat ook wel schertsend voor:
A lle D agen H eel D ruk.

Volgens de Davis-methode zijn er 3 kenmerkende eigenschappen bij AD(H)D-er.

1) Lager dan gemiddelde verwarringsdrempel / sneller gedesoriënteerd.
2) Beelddenker.
3) Ziet zijn beelden als werkelijkheid.


Eenmaal gedesoriënteerd:

1) Ziet niet meer correct.
    Hierdoor ga je fouten maken.
2) Hoort niet meer correct.
    Als je niet goed hoort, reageer je ook niet adequaat.
3) Tijdsgevoel niet correct- innerlijke klok sneller of langzamer.
    Heeft meer / minder tijd doordat innerlijke klok sneller / trager gaat.
4) Voelt omkering in gevoel voor beweging en evenwicht.
     Voelt zich misselijk als hij stil zit. Moet dus bewegen.


Desoriëntatie is de belangrijkste factor in het leven van iemand met AD(H)D.
Vaak zijn ook de conceptbegrippen zoals 'Zelf' niet (voldoende) aanwezig en is er geen juist beeld bij bijvoorbeeld de triggerwoorden 'voor' en 'na' en 'niet'.  

Zeg i.p.v. : 'Ga niet op die stoel zitten'  - 'Ga op die blauwe stoel zitten'. Dus zeg datgene wat wèl mag.

In het boek De Gave van leren van Ronald D. Davis staat een mooi voorbeeld over een kind met AD(H)D dat niet de juiste beelden heeft bij de triggerwoorden en daardoor de juf op school niet goed begrijpt.

De term 'Aandacht tekort stoornis' vind ik als Davis counselor onjuist. Er is geen tekort aan aandacht. Neen, de aandacht wordt ergens ànders op gericht. De eigen imaginaire wereld is veel interessanter en dáár wordt de aandacht naar verlegd.

Tijdens de counseling wordt de AD(H)D-er hiervan bewust gemaakt en leert hij/zij desoriëntatie herkennen en hoe er mee om te gaan.

 Voor ADHD is de metafoor van een trechter met een nauwe tuit van toepassing. Als je zand langzaam door de trechter laat lopen gaat alles erdoorheen. Maar zodra je er te veel doorheen wil doen, dan raakt de trechter verstopt en loopt hij over.

In mijn praktijk merk ik dat er over het algemeen niet zo veel aandacht is voor ADD ( schertsend: Alle Dagen Dromen). Deze 'zoete' kinderen vallen niet zo op in de klas, omdat niemand er last van heeft. Als deze dagdromers eenmaal doorhebben hoe ze georiënteerd kunnen lezen, gaan ze meestal met sprongen vooruit.

Er kan niet gecounseld worden als Ritalin, Concerta of soortgelijk middel wordt gebruikt!

Terug naar boven...
Home | Dyslexie | Davis | Symtomen | ADHD/ADD | Contact
Trudy Joling, Davis Counselor in Laren...... Trudy Joling, Davis Counselor in Laren......